Биткойн училище

Често задавани въпроси за Биткойн

Дата на публикуване: 27.03.2014

Често задавани въпроси

Намерете отговорите на най-често задаваните въпроси за Биткойн и вижте някои митове.

Съдържание

Общи

Какво е Биткойн?

Биткойн е ново поколение валута и разплащателна мрежа, която е много по-подходяща за интернет, отколкото са кредитните карти и традиционните онлайн портфейли като пейпал. Биткойн е първата децентрализирана мрежа за разплащания, базирана на Р2Р технологията, която се поддържа от нейните потребители и няма централна власт или посредници. Макар често да бъде схващан като „пари за интернет“, биткойн може да бъде по-точно определен като „интернет на парите“, защото всеки може да се включи към биткойн и по този начин да осъществява разплащания с цял свят – без нуждата да пита някого за разрешение. Повече по този въпрос може да прочетете в статията „Какво е биткойн“.

Кой е създал Биткойн?

Първата спецификация и концепцията на Биткойн е публикувана през 2009 г. от Satoshi Nakamoto. Satoshi напуска проекта в края на 2010 г., без да разкрива много за себе си. Общността претърпява сериозно развитие след този момент, благодарение на многото разработчици, работещи за Биткойн.

Анонимността на Satoshi често повдига необосновани опасения, много от които свързани с неразбирането същността на отворения код, който Биткойн използва. Протоколът и софтуерът на Биткойн се публикуват открито и всеки разработчик може да го разгледа или да направи своя собствена модифицирана версия. Точно както при настоящите биткойн разработчици, влиянието на Сатоши е било ограничено до промените, които е направил и които са били приети от останалите потребители. Ако желаете, прочетете неговия легендарен White paper, с който той представя биткойн през 2008-ма година: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Кой контролира мрежата на Биткойн?

Никой! Мрежата не принадлежи на никого, точно както технологията за електронната поща имейл не принадлежи на когото и да било. Мрежата на Биткойн споделя така наречената „блок-верига“, която съдържа всяка транзакция, която някога е обработена. Разработчиците могат да подобряват мрежата, но не могат да наложат промяна в протокола. Биткойн се контролира от потребителите си. Те са свободни да избират софтуера и версията, която използват, но за да извършват транзакции помежду си, те трябва да използват версия, подчинена на едни и същи правила. Биткойн може да функционира единствено с пълен консенсус между всички ползватели. Поради тази причина всички потребители и разработчици имат интерес да защитават този консенсус.

Как работи Биткойн?

За повечето потребители Биткойн е най-обикновена мобилна апликация или компютърна програма, която предлага Биткойн портфейл и позволява получаване и изпращане на биткойни. Автентичността на транзакциите е защитена с цифров подпис и всеки, който притежава специализиран хардуер, може да ги обработва. Този процес се нарича нарича копаене и се възнаграждава с биткойни.

Използва ли се наистина Биткойн от хората?

Да! Макар да е предназначен за разплащателно средство, за сега основната стойност на биткойн произлиза от функцията му за съхранение на стойност. Чрез биткойн всеки може да спаси парите си от рисковете на традиционната банкова система, както и от набезите на централните власти. За това и биткойн е най-търсен и ползван в страните с капиталови контроли (Китай, Индия, Венецуела, Аржентина, Бразилия и т.н.), но има и много стоки, които могат да се придобият само чрез биткойн (виж например deepdotweb.com).

Как мога да се сдобия с биткойни?

 • Най-лесно в България  можете да си купите биткойни през сайта https://crypto.bg – дори и за 20 лева, ако желаете само да пробвате.
 • Може да се сдобиете с биткойни напълно безплатно чрез така наречените биткойн фосети.
 • Получаване на биткойни чрез конкурентно копане (mining).

Въпреки че много потребители желаят за закупят биткойни с кредитни карти или PayPal, повечето борси не позволяват финансиране чрез тези платежни методи. Това се дължи на факта, че е възможно някой да закупи биткойни с PayPal и след това да откаже своята част от плащането. Това се нарича сторнирано плащане.

Трудно ли е да се осъществи плащане с Биткойн?

Биткойн плащанията са по-лесни за осъществяване, отколкото покупките с дебитни или кредитни карти. Плащанията се извършват от приложението на портфейла на компютъра или смартфона ви. Трябва само да въведете адреса на получателя и сумата на плащането, след което да натиснете бутона за изпращане. За улеснение, при въвеждането на адреса на получателя, повечето портфейли могат да го получат чрез сканиране на QR кода или докосване на два телефона посредством NFC технология.

Какви са предимствата на Биткойн?

 •  Свобода в разплащанията – Възможно е да изпращате и получавате различни суми пари незабавно, навсякъде по света и по всяко време. Няма почивни банкови дни. Няма ограничения. Биткойн позволява на своите потребители да упражняват пълен контрол на парите си.
 • Изключително ниски такси – Можете да изпратите биткойни на стойност от няколко милиона долара до всяка точка на света с такса по-малка от един долар. Мигновено и анонимно.
 • Ниски разходи за търговците – Биткойн транзакциите са сигурни, необратими и не съдържат конфиденциална клиентска информация или лични данни. Това защитава търговците от загубите, причинени от измами или неплащане, като не е необходимо спазването на „PCI“. Търговците могат лесно да разширяват бизнеса си до нови пазари, където или кредитните карти не са налични, или таксите са неприемливо високи. Нетните резултати са по-ниски такси, по-големи пазари и по-малко административни разходи.
 • Сигурност и контрол – Биткойн потребителите са в пълен контрол на техните трансакции и е невъзможно търговците да налагат нежелани или скрити такси, както често се случва с другите начини за разплащане. Биткойн плащанията могат да бъдат направени без личната информация да се свърже с трансакцията. Това предлага добра защита срещу кражба на самоличности.
 • Прозрачност и неутралност – Цялата информация, относно Биткойн парите, се предоставя и е на разположение в блок-веригата и може да се използва и проверява в реално време. Никое лице или организация не могат да контролират или манипулират Биткойн протокола, защото е кодиран с криптография, ползвана и от традиционната банкова система.

За по-пълна дискусия относно предимствата на биткойн като разплащателно средство, прочетете Предимства на биткойн като платежно средство.

 

Какви са недостатъците на Биткойн?

 •  Ограничен брой потребители – Много хора все още не са запознати с Биткойн. Всеки ден все повече компании приемат биткойни, но все още списъкът с такива фирми е твърде малък, за да се извлече ползата от мрежовия ефект.
 • Волатилност – Общата стойност на биткойните в обръщение и броят на фирмите, използващи Биткойн, все още са много малко в сравнение с това, което биха могли да бъдат. Следователно, сравнително малки събития, сделки или бизнес дейности могат да окажат съществено влияние върху цената. На теория, волатилността ще намалее с развитието на Биткойн пазарите и технологията. Никога преди светът не е виждал такава валута, така че е наистина трудно (и вълнуващо) да си представим как ще се развият нещата.
 • Непрекъснато развитие – Биткойн софтуерът е все още в бета версия и много функции не са напълно завършени, но са в активно развитие. Нови инструменти, функции и услуги се разработват, за да направят Биткойн по-сигурен и достъпен за мнозинството. Повечето от биткойн услугите са нови и няма гаранция, че няма да има грешки. Като цяло, Биткойн е в процес на развитие.

Защо хората се доверяват на Биткойн?

Доверието в Биткойн се поражда от факта, че няма нужда от доверие! Всеки разработчик в света може да провери как точно работи Биткойн, защото всеки има достъп до кода му по всяко време. Всички транзакции и емитирането на биткойни са прозрачни и всеки може да ги проследява в реално време. Всички плащания могат да бъдат направени без да се отчитат на трета страна, а цялата система е добре защитена от криптографски алгоритми, подобни на тези, използвани за онлайн банкиране. Никоя организация или лице не може да контролира Биткойн, а мрежата продължава да е сигурна, нужда от доверие към нейните потребители.

Мога ли да забогатея от Биткойн?

Това е един от най-задаваните въпроси за Биткойн. Всяка тепърва развиваща се технология поражда спекулации. Важно е да бъдете внимателни с нещата, които звучат твърде добре, за да са истина. Биткойн определено дава пространство за много други иновации и бизнес възможности. Въпреки това няма гаранция, че цената на Биткойн ще продължи да расте.

Има различни начини да се правят пари с Биткойн, като копаене (mining), спекулации или започването на нов бизнес. Всички тези методи са конкурентни, но няма гаранция за печалба. Нужно е да направите точна оценка на разходите и рисковете, свързани с тези проекти, преди да се захванете сериозно с тях.

Изцяло виртуален ли е Биткойн?

Биткойн е виртуален също като кредитните карти и онлайн банкирането, които използваме всеки ден. Биткойн може да се използва за онлайн плащания, както и в магазините, в които пазарувате, като всяка друга парична форма.

Анонимен ли е Биткойн?

Биткойн позволява на потребителите да изпращат и получават плащания с приемливо равнище на неприкосновеността на личния живот. Въпреки това, Биткойн не е анонимен и не може да предлага същото ниво на поверителност, както са при парите в брой. Използването на Биткойн оставя обширни публични регистри. Съществуват различни механизми, с които да се защити неприкосновеността на личния живот на потребителите, а други са в процес на разработване.

Има опасения, че тайните транзакции могат да бъдат използвани за незаконни цели посредством Биткойн. Той несъмнено ще бъде подложен на регулации, подобни на тези в съществуващите финансови системи. Биткойн не може да бъде по-анонимен от плащания в кеш и не е в състояние да предотврати извършване на наказателно разследване. За такива цели има други крипто-валути като Dash, Monero и ZCash.

Какво става със загубените биткойни?

Изгубването на биткойни може да се сравни с изваждане на пари от обръщение. Изгубените биткойни продължават да съществуват в блок-веригата, като всички останали такива, но те остават пасивни завинаги, защото няма начин частният ключ да бъде открит от някого. Според закона за търсенето и предлагането, когато има по-малко биткойни на пазара, търсенето за тях ще се повиши и това ще доведе до увеличаване на цената му – не случайно биткойн е най-печелившият финансов инструмент в света в шест от последните седем години.

Има ли Биткойн потенциал да се превърне в голяма разплащателна мрежа?

Мрежата на Биткойн все още е далеч от нивото на големите мрежи за кредитни карти, що се отнася до капацитета му за обработка на транзакции. В момента се работи върху премахването на тези ограничения и бъдещите изисквания са ясни. Все пак всяка промяна изисква пълен консенсус. Дискусия по темата можете да намерите в следната тема от нашия форум.

Юрисдикция

Законен ли е Биткойн?

Биткойн е разрешен в целия свят, с изключение на Северна Корея, Еквадор, Боливия и може би някои други малки държави с тоталитарни правителства.

Регулатори от различни юрисдикции предприемат стъпки, за да осигурят физическите лица и фирмите с правилата за интегриране на тази нова технология с официалната регулирана финансова система. Например, Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) издава незадължителни насоки за това как да се характеризират някои дейности, включващи виртуални валути.

Може ли Биткойн да бъде използван за нелегални дейности?

 

Да, може… Но интернет също се използва за нелегални цели. Да не говорим, че дефиницията за това какво е легално и какво е нелегално не съответства на това, кое е добре и кое не за хората. И не на последно място, нелегалните сделки с биткойн едва ли са повече от 1% от нелегалните сделки с долари.

Може ли Биткойн да бъде регулиран?

Биткойн протоколът не може да бъде променян без съдействието на почти всички свои потребители, които избират какъв софтуер да използват. Опитите да се зададат специални права на локално ниво в глобалната Биткойн мрежа е практически невъзможно. Всяка богата компания може да избере да инвестира в хардуер за копане, за да контролира половината от изчислителната мощ на мрежата и да бъде в състояние да блокира или отменя последните транзакции. Въпреки това, няма гаранция, че те биха могли да запазят тази власт, тъй като това изисква инвестиции, по-големи от тези, направени от всички останали копачи в мрежата. На практика, можем да приемем, че това е невъзможно.

Целите, за които се използва Биткойн, могат да са законни или не, според правото на всяка юрисдикция. В тази връзка, Биткойн не е по-различен от всеки друг инструмент или ресурс и може да бъде подложен на различни регулации във всяка отделна страна. Употребата на Биткойн може да се затрудни и от ограничителните разпоредби, като в този случай е трудно да се определи какъв процент от потребителите ще продължат да използват тази технология. Правителство, което реши да забрани Биткойн, би лишило от възможност местните предприятия да имат достъп до пазарите и развиващите се иновации на другите страни. Предизвикателството за регулаторите, както винаги, е да се разработят ефективни решения, без да се затруднява растежа на нови и бързо развиващи се пазари и бизнеси.

Има ли данъци в Биткойн?

В България трябва да платите данъци единствено, ако продадете биткойн за лева и реализирате печалба са това. Ако обаче си закупите биткойни, дори и цената да се удесетвори, вие не дължите данъци, ако не ги продавате. За това пък можете да си ползвате биткойните за покупка на много неща в света, без да дължите данъци за имплицитната печалба, осъществена по този начин.

Икономика

Как се създават биткойни?

Нови биткойни се генерират от конкурентен и децентрализиран процес, наречен копане (mining). Биткойн копачите обработват транзакциите и осигуряват сигурност на мрежата, посредством специализиран хардуер, за което получават нови биткойни в замяна.

Биткойн протоколът е проектиран по такъв начин, че новите биткойни се създават по фиксиран график. Това прави Биткойн копането (mining) един силно конкурентен бизнес. Колкото повече копачи се включат в мрежата, толкова по-трудно е да се реализира печалба, и те трябва да търсят ефективност за намаляване на оперативните си разходи. Няма централен орган или разработчик, който има някаква власт да контролира или да манипулира системата, за да увеличи печалбите на копачите. Всеки Биткойн възел в света ще отхвърли всичко, което не е в съответствие с правилата, които системата следва.

Биткойните се създават с намаляващи и предвидими темпове. Броят на новите биткойни, създавани всяка година, автоматично се намалява наполовина на всеки четири години, докато тяхното издаване спре напълно през 2140 години, когато общо 21 милиона биткойни бъдат пуснати в обръщение. В този момент, копачите ще печелят само от таксите, които ще се плащат от биткойн транзакциите.

Защо биткойните имат стойност?

Биткойните имат стойност, защото са използваеми като форма на пари. Те притежават характеристиките на пари (трайност, преносимост, заменяемост, оскъдност, делимост и разпознаваемост), основавайки се на свойствата на математиката повече, отколкото разчитайки на физически свойства (като сребро и злато) или пък на доверие в централизираните институции (като валута). Накратко казано, Биткойн е подкрепен от математиката. С тези качества всичко, което се изисква от една опитваща да задържи стойността си форма на пари, е доверие и приемане. При Биткойн стойността може да бъде измерена чрез увеличаване на броя потребители, търговци и ново-възникващи компании. Както при всички валути, стойността на биткойните идва само и директно от хората, готови да ги приемат като платежно средство.

От какво се определя цената на биткойните?

Цената на един биткойн се определя от съответното търсене и предлагане на пазара. Когато търсенето на биткойни се повишава, цената се увеличава и съответно, когато търсенето спада, то и цената намалява. Съществува точно определен брой биткойни в обръщение и новите биткойни се създават с предсказуеми и намаляващи темпове, което означава, че търсенето трябва да следва нивото на инфлация, за да се запази цената стабилна. Имайки предвид, че Биткойн е все още малък пазар в сравнение с размерите, които може да достигне, то не е необходима колосална сума пари, за да се качи или падне цената на биткойните. Ето защо, тя е все още нестабилна.

Възможно ли е биткойните да загубят своята стойност?

Да. Историята е пълна със случаи, при които валути се сриват и вече не се употребяват, като например Германската марка по време на Ваймарската република и Зимбабвийския долар. Въпреки че сривовете на валутите се дължат на свръх-инфлация, която няма как да се случи при Биткойн, винаги съществува потенциална опасност от технически срив, поява на по-добри конкурентни валути, политически проблеми и т.н. Като основно правило, никоя валута не е застрахована от срив или колебания. Биткойн е доказал своята стабилност през годините още от своето създаване и има огромен потенциал за развитие. Въпреки това, никой не е в състояние да предскаже какво е бъдещето на Биткойн.

„Балон“ ли е Биткойн?

Бързото покачване на цените не може да се определи като „балон“. Изкуственото надценяване, което ще доведе до внезапен спад, представлява ефекта на балона. Пазарът се стреми да открие реалната стойност на валутата. Причините за промени в настроенията на стотици хиляди участници могат да включват загуба на доверие в Биткойн, голяма разлика между стойността и цената, която не се базира на основите на Биткойн икономиката, увеличен натиск за стимулиране на спекулативно търсене, страх от несигурност и старомодното ирационално изобилие от алчност .

Биткойн „Понци“ схема ли е?

Понци схема е мошеническа инвестиционна операция, която изплаща инвестициите на хората от техните собствени пари или от средствата на нови инвеститори, вместо от печалбата на лицата, управляващи бизнеса. Такива схеми се сриват, когато няма достатъчно нови участници, и потърпевши са последните, включили се като инвеститори.

Биткойн е безплатен софтуерен проект без централна власт. Следователно, никой не е в състояние да направи измамни действия, относно възвръщаемостта на инвестициите. Подобно на останалите основни валути, като например злато, долар, евро, йена и т.н., няма гаранции за покупателната му способност и валутният курс се движи свободно. Това води до волатилност, от която собствениците на биткойни могат непредсказуемо да печелят или губят пари. Въпреки спекулациите, Биткойн е платежна система с полезни и конкурентни качества, които се използват от хиляди потребители и предприятия.

Не осигурява ли Биткойн повече привилегии на своите първи потребители?

Някои от първите участници в мрежата имат голям брой биткойни, защото са предприели рискове и са инвестирали време и ресурси в една недоказана технология, която не е могла да се използва от всеки и е било много по-трудно да се защити добре. Много от тях са харчили голям брой биткойни, преди те да станат ценни, покупките са били в малки количества и не са се правили огромни печалби. Няма гаранция, че цената на Биткойн ще се увеличи или падне. Това е сходно с инвестирането в проект в начален стадий, който може да развие своята стойност и популярност или просто никога да не пробие. Биткойн е все още в зародиш и е проектиран с много дългосрочна перспектива.

Ограниченото количество биткойни няма ли да се превърне в ограничение?

Биткойн е уникален с това, че могат да бъдат създадени само 21 милиона биткойни. Все пак, това никога няма да се превърне в ограничение, защото биткойните могат да бъдат разделени до 8 знака след десетичната запетая ( 0.000 000 01 BTC ) и потенциално още по-малки единици, ако това се наложи някога в бъдеще. Ако намалява средният размер на транзакцията, тя може да бъде деноминирана в под-единици на биткойните, като милибиткойни ( 1 mBTC или 0.001 BTC ).

Няма ли да попадне Биткойн в дефлационна спирала?

Теорията за дефлационната спирала твърди, че ако се очаква цените да падат, хората оставят покупките си за в бъдеще, за да се възползват от по-ниските цени. Този спад в търсенето на свой ред ще предизвика търговците да намалят цените си, за да се опитат да го стимулират, което прави проблема още по-голям и всичко това води до икономическа депресия.

Въпреки, че тази теория е популярен начин да се оправдае инфлацията, причинена от централните банки, тя невинаги е вярна и се смята за спорна сред икономистите. Потребителската електроника е един пример за пазар, където цените постоянно падат, но той не е в застой. По същия начин, стойността на биткойн се е повишила с течение на времето и все пак размерът на Биткойн икономиката също се разрасна драстично заедно с нея. Тъй като стойността на валутата и размерът на икономиката започват от нула през 2009 г., Биткойн е контра-пример към приетата икономическа теория днес и показва, че ни трябват по-добри икономически модели за описанието на света днес.

Независимо от това, Биткойн не е проектиран да бъде дефлационна валута. По-точно може да се каже, че Биткойн е предназначен да покачва стойността си в ранните години и да стане стабилен в по-късните. Единственият случай, в който количеството биткойни в обръщение ще намалее е, ако хората небрежно губят портфейлите си без да са направили резервни копия. Със стабилна парична база и стабилна икономика, стойността на валутата следва да остане същата.

Спекулациите и нестабилността представляват ли проблем за Биткойн?

Това е като вечният въпрос – кокошката или яйцето. За да се стабилизира цената на биткойните, трябва да се развие икономика от голям мащаб с много компании и потребители. За да бъде развита една такава икономика, компаниите и потребителите трябва да виждат стабилност на цените.

За щастие, нестабилността не засяга основните ползи от Биткойн като платежна система, за прехвърляне на пари от точка А до точка Б. Напълно възможно е фирмите и лицата да конвертират незабавно Биткойн плащанията в тяхната местна валута, което ще им позволи да се възползват от предимствата на Биткойн, без да бъдат афектирани от колебанията в цените. Биткойн предлага много полезни и уникални характеристики и все повече потребители го избират за бизнеса си. С такива решения и стимули е възможно Биткойн да узрее и се развие до степен, в която нестабилността на цените ще бъде ограничена.

Какво ще стане, ако някой купи всички съществуващи биткойни?

Само една малка част от биткойните, пуснати в обръщение, се предлагат за продажба. Пазарите за биткойни са конкурентни, което означава, че тяхната цена ще се покачва или понижава в зависимост от търсенето и предлагането. Освен това, десетилетия наред нови биткойни ще бъдат пускани в обръщение. Ето защо, дори и за най-мотивираният купувач е невъзможно да закупи всички биткойни, които съществуват. Това обаче не означава, че пазарите не са уязвими откъм манипулация в цената, тъй като все още сравнително малка сума пари може да измести пазарната цена в някоя от двете посоки. Ето защо Биткойн засега остава колеблив актив.

Какво ще се случи, ако някой създаде по-добра дигитална валута?

Това е възможен сценарии. За сега Биткойн остава далеч пред най-популярните децентрализирани виртуални валути, но не може да има гаранция, че тя ще запази тази позиция. Вече има набор от алтернативни валути, вдъхновени от Биткойн. Те обаче, както вероятно правилно сте предположили, трябва да направят значителни подобрения, за да изпреварят Биткойн по отношение на установен пазар, въпреки че всичко това е непредсказуемо. Биткойн също може направи подобрения, взаимствани от конкурентната валута, стига тя да не променя основните части на протокола.

Транзакции

Защо трябва да чакам 10 минути?

Получаването на плащане с Биткойн е почти мигновено. Въпреки това, има средно десет минути закъснение преди да получите възможността да харчите биткойните, които получавате. Това е така, защото транзакцията трябва първо да бъде включена в блок. Потвърждение означава, че има консенсус в мрежата за получаването на вашите биткойни и че те не са били изпратени на някой друг по същото време, а се считат за ваша собственост. След като транзакцията е била включена в един блок, тя ще продължи да бъде налична във всеки следващ блок, което прогресивно ще консолидира този консенсус и ще намали риска от обратна транзакция. Всеки потребител е свободен да определи в кой момент да потвърди дадена транзакция, но шест потвърждения често се считат за толкова безопасни, колкото да чакаш шест месеца за транзакция с кредитна карта.

Колко е таксата при извършване на транзакция?

Таксите по сделката се използват като защита срещу потребителите, които изпращат транзакции, за да претоварят мрежата. Точният начин, по който работи системата за таксуване, все още се разработва и ще се променя с течение на времето. Тъй като таксата не е свързана с размера на изпратените биткойни, тя може да изглежда изключително ниска (0.0005 BTC за 1,000 BTC трансфер) или несправедливо висока (0.004 BTC за 0.02 BTC плащане). Таксата се определя от атрибути като данни в транзакция и повторение на сделката. Например, ако получавате голям брой малки количества суми, таксите за последващите изпращания ще бъдат по-високи. Това е все едно да си платите сметката в ресторант с жълти стотинки. Ако вашата дейност следва модела на традиционните сделки, таксите трябва да останат много ниски.

Какво се случва, ако получа биткойн, докато компютърът ми е изключен?

Това не е проблем. Биткойните ще се появят следващия път, когато стартирате приложението, отговарящо за вашия портфейл. Те всъщност не са получени в софтуера на компютъра ви, а са приложени към публичната книга, която се споделя между всички устройства в мрежата. Ако биткойни са изпратени, когато портфейлът на клиентската програма не е включен и по-късно го стартирате, той ще изтегли блокове и ще сравни реалната информация за трансакциите, които е пропуснал. В крайна сметка биткойните ще се появят, както ако бяха получени в реално време. Портфейлът ви е необходим само, когато искате да харчите биткойни.

Копане (mining)

Какво е копането (mining) в Биткойн?

Копането (mining) е процеса на обработка на транзакции, защита на мрежата и синхронизиране на всички участници в системата. Всеки копач обработва всички транзакции, което прави системата напълно децентрализирана  няма лице, което да има пълен контрол. Този процес се нарича „добив“ от аналогията за добив на злато, тъй като това също е временен механизъм, използван за издаване на нови биткойни. За разлика от добива на злато, добивът на биткойни осигурява възнаграждение в замяна на полезни услуги, необходими за работата и сигурността на плащанията в мрежата. Копането ще бъде необходимо и след издаването на последния биткойн. Тогава възнаграждението ще идва от събраните такси.

Как работи процесът на копане (mining)?

Всеки може да се превърне в Биткойн копач, като пусне софтуер със специализиран хардуер. Софтуерът за копане изчаква за транзакции, излъчвани чрез Р2Р мрежата, и извършва съответните задачи, за да обработва и потвърждава тези сделки. Биткойн копачите изпълняват тази работа, тъй като те могат да печелят такси, плащани от потребителите за по-бърза обработка на транзакции, както и от създаването на нови биткойни според фиксирана формула.

За да се потвърдят новите сделки, те трябва да бъдат включени в един блок заедно с математическите доказателства. Такива доказателства се генерират много трудно и единственият начин е чрез милиарди изчисления в секунда. Това изисква копачите да извършват тези изчисления преди блоковете им да са приети от мрежата и преди те да бъдат възнаградени. Колкото повече хора копаят, толкова по-трудно е да се изчисли следващият блок. Това гарантира, че средното време за намиране на блок ще остане около 10 минути, а бизнесът с копането ще е силно конкурентен. Доказателството за работа зависи от предишния блок и въвежда хронологичен ред в блок-веригата. Това прави почти невъзможно отменянето на предишни трансакции, тъй като това изисква преизчисляване на доказателствата за работа на всички последващи блокове. Този процес е създаден така, че колкото по-голяма изчислителна мощ се използва, толкова по-бързо се откриват блокове. Това значи, че ако някой иска да измами и започне да създава невалидни блокове, то неговата изчислителна мощ няма да е достатъчна (спрямо тази на цялата мрежа) и той ще изостава с процеса на копане. Разбира се, всички копачи избират най-дългата верига от блокове, защото тя е гаранция, че по-голямата част от изчислителната мощ в мрежата е използвана за нея. Когато два блока се открият по едно и също време, копачите, работещи на първия блок, преминават към най-дългата блок-верига веднага след като следващ блок е открит. Това позволява на копането да осигурява и поддържа глобален консенсус на базата на процесорна мощ.

Биткойн копачите не са в състояние да мамят чрез увеличаване на тяхната собствена награда или да обработват измамни сделки, които биха могли да развалят мрежата. Всички Биткойн възли ще отхвърлят всеки блок, който съдържа невалидни данни, предвидени в правилата на протокола на мрежата. Следователно, мрежата продължава да е сигурна, дори ако не на всички Биткойн копачи може да се има доверие.

Копането в Биткойн не е ли загуба на енергия?

Изразходването на енергия, за да се подсигури и да оперира разплащателна система, едва ли може да се нарече загуба. Както при всяка друга платежна услуга, използването на Биткойн предполага разходи за нейното функциониране. Услугите, необходими за работата на широко популярните в наши дни парични системи, като банки, кредитни карти, бронирани превозни средства, също изразходват много енергия, но за разлика от Биткойн, тяхната цялостна употреба на енергия не е прозрачна и не може да бъде лесно измерена.

Копането (mining) е било замислено с идеята да се оптимизира с течение на времето чрез специализиран хардуер, който консумира по-малко енергия, с което оперативните разходи от този процес трябва да продължат да са пропорционални на търсенето. Когато копането стане твърде конкурентно и по-малко печелившо, някои копачи избират да спрат тази дейност. Освен това, цялата енергия, изразходвана за копане, в крайна сметка се трансформира в топлина и най-печелившите копачи ще бъдат тези, които употребяват тази топлина правилно. Оптималната и ефективно работеща мрежа е тази, която всъщност не използва допълнителна енергия. Въпреки, че това е идеалното положение, икономиката на копането е такава, че копачите самостоятелно се стремят към нея.

Как копането помага да се повиши сигурността на Биткойн?

Копането (mining) създава еквивалент на конкурентна лотария, която прави последователното добавяне на нови блокове от трансакции в блок-веригата много трудно за всеки. Това защитава неутралността на мрежата, лишавайки дадено лице от възможността да блокира някои сделки. Копането също пречи на участниците да заменят части от блок-веригата, за да си върнат вече похарчени пари, които може да използват за измама на други потребители. Копането прави много по-трудно отменянето на минала трансакция, защото това изисква пренаписването на всички блокове след тази трансакция.

От какво се нуждая, за да започна да копая?

През първите дни след създаването на Биткойн, всеки можеше да намери нов блок, използвайки процесора на компютъра си. С увеличаването на броя на хората, които копаят, трудността да се открие нов блок се увеличи до степен, при която единственият рентабилен метод за копане е използването на специализиран хардуер. Можете да посетите BitcoinMining.com за повече информация.

Сигурност

Сигурен ли е Биткойн?

Технологията Биткойн – протоколът и криптографията – имат високо ниво на сигурност и мрежата Биткойн е може би най-големият разпределено-изчислителен проект в света. Най-често срещаната уязвимост в Биткойн идва от грешки на потребителите. Файловете на биткойн портфейлите, които съхраняват необходимите частни ключове, могат да бъдат случайно изтрити, изгубени или откраднати. Това е доста сходно с физическото съхранение на пари, но в цифров вид. За щастие, потребителите могат да използват добрите практики за сигурност, за да защитят парите си или да използват доставчици на услуги, които предлагат добри нива на сигурност и застраховка срещу кражба или загуба.

Биткойн не е ли бил хакван в миналото?

Правилата на протокола и криптографията, използвани в Биткойн, са все още работещи, години след неговото създаване, което е доказателство, че идеята е много добре развита. Все пак, грешки в сигурността са били откривани и поправяни в различни софтуерни приложения. Разбира се, както при всеки софтуер, сигурността на Биткойн зависи от скоростта, с която възникналите проблеми се идентифицират и отстраняват. Колкото повече такива проблеми биват открити, толкова повече Биткойн се развива и усъвършенства.

Често има погрешни схващания за кражби и нарушения на сигурността, които се случват по различни борси и в бизнеса. Въпреки че тези събития са неприятни, никое от тях не означава, че Биткойн е бил хакнат и не предполагат проблеми със сигурността – точно както банковият обир не означава, че доларът е компрометиран. Въпреки това, трябва да се каже, че е необходим пълен набор от добри практики и интуитивни решения за сигурността, с които потребителите получават по-добра защита и така се намалява общия риск от кражба или загуба. В течение на последните няколко години тези функции за сигурност се разработват бързо и включват криптиране на портфейли, офлайн портфейли, хардуерни портфейли, както и трансакции с множествен подпис.

Могат ли потребителите да злоупотребят с Биткойн?

Почти невъзможно е протоколът на Биткойн да бъде променен. Всеки Биткойн клиент, който не спазва общо установените правила, не може да създава свои такива и да ги налага на останалите потребители. Невъзможно е да се случи дублиране на разходите в една и съща блок-верига или пък да се използват биткойни без валиден подпис. Ето защо, създаването на прекомерни количества биткойни от нищото, използването на биткойни на друг потребител, хакването на мрежата и други подобни действия не могат да бъдат извършени.

Все пак, мнозинството от копачите може да избере да блокира или отмени последните трансакции. Мнозинството потребители също може да окаже влияние и някои промени да бъдат въведени. Понеже Биткойн работи единствено с пълното съгласие и единодушие на всички потребители, промяната на протокола е много трудна и изисква преобладаващото мнозинство, за да приеме промените по такъв начин, че останалите потребители да нямат никаква друга възможност, освен да ги последват. По принцип е трудно да си представим защо потребител на Биткойн би приел каквато и да е промяна, която може да заплаши благосъстоянието му.

Квантовият компютър заплаха ли е за Биткойн?

Да, повечето системи, разчитащи на криптографията като цяло са, включително и традиционните банкови системи. Въпреки това, квантовите компютри все още не съществуват и най-вероятно няма да се появят скоро. В случай, че квантовите изчисления представляват непосредствена заплаха за Биткойн, то протоколът може да бъде обновен, за да използва квантови алгоритми. Предвид значението, което това обновяване ще има, то може да се очаква, че ще бъде добре развито от разработчиците и прието от всички Биткойн потребители.

Помощ

Искам да науча повече. Къде мога да намеря още информация?

Отговори на други въпроси за Биткойн може да намерите на страниците ресурси и общност или на ЧЗВ wiki.

Related posts

Какво е биткойн?

stamen
UA-137508696-1