Новини

САЩ регулира биткойн като имущество

Дата на публикуване: 27.03.2014

Най-сетне САЩ регулира биткойн. Американският НАП – IRS, определи биткойн като „property“ или имущество. Както би могло да се очаква, жълтата преса по света (а и у нас) отново потърси противоречивата гледна точка в новината и обяви, че едва ли не това е краят за Биткойн, защото сделките с биткойн срещу други стоки или услуги ще се третират като бартер. Разбира се, решението е разочароващо до толкова, до колкото биткойн не е признат за валута, но това не можеше и да се очаква, тъй като валутите трябва да имат суверенен издател според сега действащите закони. В САЩ няма понятие „частна валута“, така както го има в Западна Европа, където Германия, а вчера и Дания, третират биткойна като такава. Положителното за биткойн в решението на САЩ обаче е това, че биткойн вече е законово признат като явление, което отваря пътя на институционалните инвеститори. Това само потвърждава анализа, за който писахме наскоро, а именно, че регулацията на биткойн е неизбежна в демократичните страни, а забраната му немислима. Докато възприемането на биткойн от институционалните инвеститори едва ли ще представлява особени трудности, то за биткойн копачите и обикновените потребители, новите правила означават данъчен кошмар. Анализ на последствията за всеки отделен играч на биткойн пазара може да прочетете в статията ни: Биткойн данъци в САЩ.

Ето анализа на решението от CoinDesk. Главните 3 „опорни“ точки са:

  1. Частните плащания за стоки и услуги чрез дигитални валути трябва да бъдат обявени в годишния данъчен отчет по аналог на останалите разплащателни методи;
  2. Всички печалби и загуби въз основа на търговия с дигитално имущество ще попадат в графата на активите. (Ще се облагат като търговия с ценни книжа);
  3. Плащанията от работодател към работник с биткойни (да, това е възможно) трябва да бъдат обявени по нормалния ред за изплащане на заплати и да се платят начислените данъци и осигурвки върху тях.

САЩ прилага познатите до момента дефиниции за валута и капитал и ги „залепва“ върху биткойн, за да може да обложи биткойн разплащанията с данък все едно те са нормални плащания с фиат валута или загуба/печалба от търговия с активи.

Регулацията на биткойн е дълго очаквано действие, което дава зелена светлина за инвеститорите, което би следвало да стабилизира Биткойн мрежата. Ясната посока на развитие ще помогне на бизнеса с биткойн, защото вече ще може спокойно да се разработват бизнес планове и да се търсят инвестиции.

Ето как ще се отразят новите закони на САЩ върху различните американски участници в системата на Биткойн:

Миньорите на дигитална валута в Америка ще трябва да плащат два различни 2 данъка: Единият е на базата на цената в момента на добиване на валутата (обложен като доход), а вторият на базата на цената при продажба на валутата (обложен като капиталови печалби). Така събраният данък от физическо или юридическо лице ще бъде пропорционален на печалбите/загубите от целия процес на копане и продаване. Това ще бъде неблагоприятно за миньорите или за миньорските пуулове, в които те копаят, защото ще намали приходите им. Пууловете от своя страна ще трябва да декларират всичките транзакции на пуула в годишния отчет, което ще изисква допълнителни ресурси.

За Инвеститорите това са добри новини. Те ще дължат годишен данък от 15% само в случай, че държат дигиталните активи за повече от 1 година. Това е „по-малкото зло“, защото алтернативата можеше да е такава, че печалбте от тъговия да се третират като печалби с чуждестранна валута, а там данъкът е по-сериозен. Ако срокът е по-кратък, данъкът ще бъде аналогичен на този за търговия на активи. Това решение е подходящо за инвеститорите, които са свикнали на този данъчен модел. САЩ имат опит с бързите и радикални решения, когато от това зависи съдбата на много пари. Голям кръг от инвеститори бяха с „вързани ръце“, очакващи информация дали могат да работят с биткойн. От днес те могат да продължат уверено напред, знаейки, че всичко е легално и условията са ясни – плащат си данъците и бизнесът работи.

Борсите ще бъдат поставени под техническо и счетоводно изпитание, за да осигурят възможност за издаване на отчет за всяка сключена сделка. Борсите за търговия на биткойн ще трябва да опишат в годишния данъчен отчет всички тези сделки и да платят съответния данък печалба от дейността. Това определя висок стандарт за борсите на биткойн и ще има положителен ефект върху сериозните борси, които ще трябва да положат стабилни основи на бизнеса си.

Положението при потребителите е доста интересно. Ако потребител купи дигитални активи за $50, държи ги известно време, докато те повишат стойността си до $80 и купи с тях услуга от продавач за $80, то продавачът ще обяви сделката в отчета си за $80, а купувачът ги е купил за $50. В този случай потребителят трябва да обяви остатъка от $30 като печалба от актив, което ще усложни годишния данъчен отчет, но пък ще наложи тълкуването на  биткойн като дългосрочен актив.

За продавачите на стоки и услуги, приемащи биткойн разплащания, няма генерални промени, важат нормалните данъци за юридически лица. Всички оператори или продавачи ще имат възможност да приемат плащания в биткойн без никакъв риск при почти нулеви комисиони за разлика от другите видове дигитален трансфер на пари. Тези от тях, които започнат да приемат биткойн плащания, ще имат предимство пред конкуренцията, която не е запозната с иновативната дигитална крипто валута. Удобството на продавачите е, че те обявяват цената на дадена услуга или продукт във фиат валута – например долари , и когато купувач плати чрез биткойни, цената се изчислява на моментния курс и се превалутира в сметката на продавача в долари без риск от промяна в курса и за двете страни.

Агенцията по приходи на САЩ съветва американските граждани да обявят активите си от биткойн, които са придобити в миналото. Фактът, че агенцията се занимава с Биткойн на дневен ред, говори за потенциала на криптовалутите като цяло. Има още много вода да изтече, докато всичко си дойде на мястото, поне вече знаем накъде тече водата в американската Биткойн река.

Related posts

Microsoft приема биткойн

hash.bg

Как да си направя онлайн портфейл в Coinbase

hash.bg

Предимства на биткойн като платежно средство

stamen
UA-137508696-1