Биткойн

Основни въпроси за Биткойн

Дата на публикуване: 11.06.2014

Кой е собственик на Биткойн?

Никой! Ако се чудите как е възможно, помислете кой притежава торентите или имейл мрежата? Биткойн е Peer-2-Peer (P2P) технология и се контролира съвместно от всичките си потребители по цял свят. При това, биткойн протоколът работи на базата на консенсус между потребителите си. Понеже никой не може да го контролира и е резултат на всеобщо съгласие между хиляди независими потребители, биткойн представлява и възможно най-достоверната информация, която не може да се предостави дори от ООН. Единственият начин, някой да поеме контрол над биткойн, е да си набави повече изчислителна мощ от настоящата в биткойн мрежата. Към момента на писане, мощта на биткойн е над 1000 пъти повече от всички компютри на google, amazon и ibm – взети заедно….

Как работи Биткойн?

За повечето потребители Биткойн е най-обикновена мобилна апликация или компютърна програма, която предлага Биткойн портфейл и позволява получаване и изпращане на биткойни. Автентичността на тразакциите е защитена с цифров подпис и всеки, който притежава специализиран хардуер, може да ги обработва. Този процес се нарича нарича копаене и се възнаграждава с биткойни. Мрежата на Биткойн споделя така наречената „блок-верига“, която съдържа всяка транзакция, която някога е обработена.

биткойн или Биткойн

Сигурно ще забележите, че понякога ползваме Биткойн (с главно Б), друг път биткойн (с малко б). Това не е защото сме разсеяни, а просто така е възприето: когато казваме Биткойн, имаме предвид разплащателната система; с биткойн обозначаваме валутата биткойн.

Използва ли се наистина Биткойн от хората?

Да! Все повече фирми и частни лица използват Биткойн. Фирми от „физическия“ бизнес като заведения, магазини, адвокатски кантори, както и популярни онлайн услуги като Namecheap, WordPress, Reddit и Flattr вече се възползват от предимствата му. Въпреки че Биткойн все още е сравнително ново явление, той се разраства много бързо. В края на август 2013 г.,стойността на всички биткойни в обръщение е по-малка с милиони долари от ежедневния оборот на тази валута.

Как мога да се сдобия с биткойни?

Въпреки че много потребители желаят за закупят биткойни с кредитни карти или PayPal, повечето борси не позволяват финансиране чрез тези платежни методи. Това се дължи на факта, че е възможно някой да закупи биткойни с PayPal и след това да откаже своята част от плащането. Това е известно като charge back и за щастие ще изчезне като явление когато Биткойн бъде изцяло възприет.

Трудно ли е да се осъществи плащане с Биткойн?

Биткойн плащанията са по-лесни за осъществяване, отколкото покупките с дебитни или кредитни карти, най-малкото защото нямат посредник. Те се извършват от приложението на портфейла на компютъра или смартфона ви. Трябва само да въведете адреса на получателя и сумата на плащането, след което да натиснете бутона за изпращане. За улеснение, при въвеждането на адреса на получателя, повечето портфейли могат да го получат чрез

сканиране на QR кода или на два телефона посредством NFC технология.


mobile_receive

 

Какви са предимствата на Биткойн?

Най-елементарните от десекти предимства са:

  •  Свобода в разплащанията – Възможно е да изпращате и получавате различни суми пари незабавно, навсякъде по света и по всяко време. Няма почивни банкови дни. Няма ограничения. Биткойн позволява на своите потребители да упражняват пълен контрол на парите си. Времето и таксата, които са ми необходими, за да пратите 10 стотинки по биткойн на седящия до вас приятел, са същите, ако искате да изпратите 1 милион на някой, да речем, в Ирак.
  • Изключително ниски такси – плащанията в Биткойн в момента се извършват без такси или с минимални такива. Потребителите могат да изберат да добавят такса към тяхната трансакция, за да бъде разгледана с приоритет и да получат по-бързо одобрението от мрежата. Освен това, в мрежата на Биткойн съществуват търговски процесори, които обръщат биткойните в фиатна валута и ежедневно депозират средствата в банковите сметки на потребителите, улеснявайки ги в обработката на трансакциите. Тъй като тези услуги се извършват в мрежата на Биткойн, те се предлагат с много по-ниски такси от тези на PayPal или на мрежите за кредитни карти.
  • Ниски разходи за търговците – Биткойн трансакциите са сигурни, необратими и не съдържат конфиденциална клиентска информация или лични данни. Това защитава търговците от загубите, причинени от измами или неплащане, като не е необходимо спазването на правилата „PCI“. Търговците могат лесно да разширяват бизнеса си до нови пазари, където кредитните карти или не са налични, или таксите са неприемливо високи. В резултат, те плащат по-ниски такси, достигат по-големи пазари и претърпяват много по-малко административни разходи.
  • Сигурност и контрол – Биткойн потребителите са в пълен контрол на техните трансакции и е невъзможно търговците да налагат нежелани или скрити такси, както често се случва при другите начини за разплащане. Биткойн плащанията могат да бъдат направени без личната информация да се свърже с трансакцията. Това предлага добра защита срещу кражба на самоличности.
  • Прозрачност и неутралност – Цялата информация относно Биткойн транзакциите се предоставя и е на разположение в блок-веригата и може да се използва и проверява в реално време. Никое лице или организация не могат да контролират или манипулират Биткойн протокола, защото е кодиран криптографски. Това налага да приемем, че ядрото на Биткойн е напълно неутрално, прозрачно и предсказуемо.

Какви са недостатъците на Биткойн?

  •  Ограничен брой потребители – Много хора все още не са запознати с Биткойн. Всеки ден все повече компании приемат биткойни, но все още списъкът с такива фирми е твърде малък, за да се извлече ползата от мрежовия ефект.
  • Волатилност – Общата стойност на биткойните в обращение и броят на фирмите, използващи Биткойн, все още са много малко в сравнение с това, което биха могли да бъдат. Следователно, сравнително малки събития, сделки или бизнес дейности могат да окажат съществено влияние върху цената. На теория, волатилността ще намалее с развитието на Биткойн пазарите и технологията. Никога преди светът не е виждал такава валута, така че е наистина трудно (и вълнуващо) е да си представим, как точно ще се развият нещата.
  • Непрекъснато развитие – Биткойн софтуерът е все още в бета версия и много функции не са напълно завършени, но са в активно развитие. Нови инструменти, функции и услуги се разработват, за да направят Биткойн по-сигурен и достъпен за мнозинството. Повечето от биткойн услугите са нови и няма гаранция, че няма да има грешки. Като цяло, Биткойн е в процес на развитие.

Защо хората се доверяват на Биткойн?

Доверието в Биткойн се поражда от факта, че няма нужда от доверие! Всеки разработчик в света може да провери как точно работи Биткойн, защото всеки има достъп до кода му по всяко време. Всички трансакции и емитирането на биткойни са прозрачни и всеки може да ги проследява в реално време. Всички плащания могат да бъдат направени без да се отчитат на трета страна, а цялата система е добре защитена от криптографски алгоритми, подобни на тези, използвани за онлайн банкиране. Никоя организация или лице не може да контролира Биткойн, а мрежата продължава да е сигурна, дори ако не може да се вярва на всички потребители.

Мога ли да забогатея от Биткойн?

Всяка тепърва развиваща се технология поражда спекулации. Важно е да бъдете внимателни с нещата, които звучат твърде добре, за да са истина. Биткойн определено дава пространство за много други иновации и бизнес възможности. Въпреки това, няма гаранция, че цената на Биткойн ще продължи да расте. Инвестирането на ресурси за всичко, свързано с Биткойн, изисква време и усилия. Има различни начини да се правят пари с Биткойн, като копане (mining), спекулации или започването на нов бизнес. Всички тези методи са конкурентни, но няма гаранция за печалба. Нужно е да проучите всички въпроси за биткойн и да направите точна оценка на разходите и рисковете и , свързани с тези проекти, преди да се захванете сериозно с тях.

Изцяло виртуален ли е Биткойн?

Биткойн е виртуален също като кредитните карти и онлайн банкирането, които използваме всеки ден. Биткойн може да се използва за онлайн плащания, както и в магазините, в които пазарувате, като всяка друга парична форма. Биткойните също могат да бъдат съхранявани в материална форма като така наречените Книжни портфейли, но плащането с мобилен телефон остава по-удобно. Биткойните се съхраняват в голяма мрежа и не могат да бъдат променени с цел измама от никого.

Анонимен ли е Биткойн?

Биткойн позволява на потребителите да изпращат и получават плащания с приемливо равнище на неприкосновеността на личния живот. Въпреки това, Биткойн не е анонимен и не може да предлага същото ниво на поверителност, както е при парите в кеш. Използването на Биткойн оставя обширни публични регистри. Съществуват различни механизми, с които да се защити неприкосновеността на личния живот на потребителите, а други са в процес на разработване. Бяха изразени някои опасения, че тайните трансакции могат да бъдат използвани за незаконни цели посредством Биткойн. Той несъмнено ще бъде подложен на регулации, подобни на тези в съществуващите финансови системи. Биткойн не може да бъде по-анонимен от плащания в кеш и не е в състояние да предотврати извършване на наказателно разследване. Освен това, Биткойн може да предотврати широк набор от финансови престъпления.

Какво става със загубените биткойни?

Изгубването на биткойни може да се сравни с изваждане на пари от обращение. Изгубените биткойни продължават да съществуват в блок-веригата, като всички останали такива, но те остават пасивни завинаги, защото няма начин частният ключ да бъде открит от някого. Според закона за търсенето и предлагането, когато има по-малко биткойни на пазара, а търсенето се повишава, това ще доведе до увеличаване на стойността им в долари.

Има ли Биткойн потенциал да стане голям?

Мрежата на Биткойн вече може да обработи много по-голям брой трансакции в секунда, отколкото преди, но все още не е напълно готова да покрие нивото на големите мрежи за кредитни карти. В момента се работи върху премахването на тези ограничения и бъдещите изисквания са ясни. От своето създаване всеки аспект на мрежата Биткойн е в процес на непрекъсната оптимизация, специализация и развитие и се очаква това да продължи още няколко години, тъй като трафикът се увеличава и все повече потребители на Биткойн могат да използват олекотени клиенти (без да свалят цялата блок верига). Пълните мрежови възли могат да се превърнат в по-специализирани услуги. За отговорите на други въпроси за биткойн, вижте страницата –Възможностите за разрастване в Биткойн уикипедия.

Ако имате други въпроси, моля споделете ги в нашия форум.

Related posts

Решението на проблема за двойния харч в интернет

hash.bg

Механиката на биткойн копаенето

hash.bg

За биткойн и имейла през 1985

stamen
UA-137508696-1