Биткойн

Биткойн – общи сведения

Дата на публикуване: 10.12.2013

Кой е собственик на Биткойн?

Никой! Ако се чудите как е възможно, помислете кой притежава торентите или имейл мрежата? Биткойн е Peer-2-peer (P2P) технология и се контролира съвместно от всичките си потребители по цял свят. При това, биткойн протоколът работи на базата на консенсус между потребителите си. Понеже никой не може да го контролира и е резултат на всеобщо съгласие между хиляди независими потребители, биткойн представлява и възможно най-достоверната информация, която не може да се предостави дори от ООН.

Как работи Биткойн?

От гледна точка на потребителя, Биткойн не е нищо повече от мобилна апликация или компютърна програма, която ви осигурява Биткойн портфейл и ви позволява да получавате и изпращате биткойни. Ето така работи Биткойн за повечето потребители.

Зад кулисите мрежата Биткон споделя публично книга, наречена „блок-верига“. Тази книга съдържа всяка трансакция, която някога е обработвана, което позволява компютърът на потребителя да провери нейната валидност. Автентичността на всяка трансакция е защитена с цифров подпис, кореспондиращ с адресите на изпращане, което позволява на всички потребители да имат пълен контрол върху биткойните, които напускат сметката им. В допълнение, всеки, който може да обработва трансакции с използване на изчислителната мощ на специализиран хардуер печели биткойни за тази услуга. Това често се нарича копане (mining). За да научите повече за Биткойн, може да прегледате определените за целта страници и оргиниалните документи.

Използва ли се наистина Биткойн от хората?

Да. Има нарастващ брой фирми и частни лица, които използват Биткойн. Това включва фирми от „физическия“ бизнес като заведения, магазини, адвокатски кантори, както и популярни онлайн услуги като Namecheap, WordPress, Reddit и Flattr. Въпреки че Биткойн остава сравнително ново явление, той се разраства много бързо. В края на август 2013 г., стойността на всички биткойни в обръщение е по-малка с милиони долари от ежедневния оборот на тази валута.

Как мога да се сдобия с биткойни?

 • При заплащане на стоки или услуги.
 • Покупка на биткойни от Биткойн борса.
 • Обмяна на биткойни с някого около вас.
 • Получаване на биткойни чрез конкурентно копане (mining).
 • Докато по принцип е възможно да намерите потребители, които желаят да продадат биткойни в замяна на пари от кредитни карти или PayPal, повечето борси не позволяват финансиране чрез тези платежни методи. Това се дължи на факта, че е възможно някои да купи биткойни с PayPal и след това да откаже своята част от плащането. Това обикновено се нарича сторнирано плащане.

Трудно ли е да се осъществи плащане чрез Биткойн?

Биткойн плащанията са по-лесни за осъществяване, отколкото покупки с дебитни или кредитни карти и могат да бъдат получени без сметката на търговеца. Плащанията се извършват от приложението на портфейла ви на вашия компютър или смартфон, като въведете адреса на получателя, сумата на плащането и натиснете бутона за изпращане. За да е по-лесно да въведете адреса на получателя, много портфейли могат да го получат чрез сканиране на QR кода или докосване на два телефона, посредством NFC технология.

mobile_sendmobile_receive

Какви са предимствата на Биткойн?

 • Парична свобода – Възможно е да изпращате и получавате различни суми пари незабавно, навсякъде по света и по всяко време. Няма почивни банкови дни. Няма граници. Няма ограничения. Биткойн позволява на своите потребители да упражняват пълен контрол на парите си.
 • Изключително ниски такси – плащанията в Биткойн в момента се извършват без такси или с минимални такива. Потребителите могат да изберат да добавят такса към тяхната трансакция, за да бъде разгледана с приоритет и да получат по-бързо одобрението от мрежата. Освен това, в мрежата на Биткойн съществуват търговски процесори, които обръщат биткойните в фиатна валута и ежедневно депозират средствата в банковите сметки на потребителите, улеснявайки ги в обработката на трансакциите. Тъй като тези услуги се извършват в мрежата на Биткойн, те се предлагат с много по-ниски такси от тези на PayPal или на мрежите за кредитни карти.
 • Малки рискове за търговци – Биткойн трансакциите са сигурни, необратими и не съдържат конфиденциална клиетнска информация или лични данни. Това защитава търговците от загубите, причинени от измами или неплащане, като не е необходимо спазването на „PCI“. Търговците могат лесно да разширяват бизнеса си до нови пазари, където или кредитните карти не са налични или таксите са неприемливо високи. Нетните резултати са по-ниски такси, по-големи пазари и по-малко административни разходи.
 • Сигурност и контрол – Биткойн потребителите са в пълен контрол на техните трансакции, като е невъзможно търговците да налагат нежелани или скрити такси, както може да се случи с другите начини на плащане. Биткойн плащанията могат да бъдат направени без лична информация да бъде свързана с трансакцията. Това предлага добра защита срещу кражба на самоличности. Биткойн потребителите също могат да защитават парите си с архивиране и криптиране.
 • Прозрачен и неутраленЦялата информация, относно Биткойн парите, се предоставя и е на разположение в блок-веригата, като може да се използва и проверява в реално време. Никое лице или организация не могат да контролират или манипулират Биткойн протокола, защото е кодиран криптографски. Това налага да приемем, че ядрото на Биткойн е напълно неутрално, прозрачно и предсказуемо.

Какви са недостатъците на Биткойн?

 • Степен на полуляризиране и приемане – Много хора все още не са запознати с Биткойн. Всеки ден все повече компании приемат биткойни, защото искат да се възползват от всички предимства, но все още списъкът с такива фирми е малък, като той трябва да нарастне, за да може да се извлече ползата от мрежовия ефект.
 • ВолатилностОбщата стойност на биткойните в обращение и броят на фирмите, използващи Биткойн все още са много малко в сравнение с това, което те биха могли да бъдат. Следователно, сравнително малки събития, сделки или бизнес дейности могат да оказват съществено влияние върху цената. На теория, волатилността ще намалее с развитието на Биткойн пазарите и на технологията. Никога преди светът не виждал такава валута, така че е наистина трудно (и вълнуващо) да си представим как ще се развият нещата.
 • Непрекъснато развитие – Биткойн софтуерът е все още в бета версия и много функции не са напълно завършени, но са в активно развитие. Нови инструменти, функции и услуги се разработват, за да направят Биткойн по-сигурен и достъпен за мнозинството. Повечето от биткойн услугите са нови и засега не предлагат застраховка от грешки. Като цяло, Биткойн е в процес на развитие.

Защо хората се доверяват на Биткойн?

Голяма част от доверието в Биткойн идва от факта, че той не се нуждае от доверие като цяло. Биткойн е с напълно отворен код и е децентрализиран. Това означава, че всеки има достъп до целия изходен код по всяко време. Всеки разработчик в света може да провери как точно работи Биткойн. Всички трансакции и емитирането на биткойни са прозрачни и всеки може да ги проследява в реално време. Всички плащания могат да бъдат направени без да разчитат на трета страна, като цялата система е защитена от силно рецензирани криптографски алгоритми, подобни на тези, използвани за онлайн банкиране. Никоя организация или лице не може да контролира Биткойн, а мрежата продължава да е сигурна, дори ако не може да се вярва на всички потребители.

Мога ли да печеля пари от Биткойн?

Не бива да очаквате да забогатеете с Биткойн или с някоя тепърва развиваща се технология. Важно е да бъдете внимателни към нещата, които звучат прекалено добре, за да са истина или към тези, които не спазват основни икономически правила.

Биткойн е все по-развиващо се пространство на иновации и има бизнес възможности, които включват определени рискове. Няма гаранция, че Биткойн ще продължи да расте, въпреки досегашното развитие в много бързи темпове. Инвестирането на време и ресурси за всичко, свързано с Биткойн, изисква предприемачеството. Има различни начини да се правят пари с Биткойн, като копане (mining), спекулации или започването на нов бизнес. Всички тези методи са конкурентни, но няма гаранция за печалба. Всеки човек трябва да си направи точна оценка на разходите и рисковете, свързани с тези проекти.

Изцяло виртуален и нематериален ли е Биткойн?

Биткойн е виртуален също като кредитните карти и онлайн банкирането, които се използват всеки ден. Биткойн може да се използва за онлайн плащания, както и в магазините, в които пазарувате, като всяка друга парична форма. Биткойните също могат да бъдат обменени в материална форма като Касаскиус монети, но плащането с мобилен телефон остава по-удобно. Биткойните се съхраняват в голяма мрежа и те не могат да бъдат променени с цел измама от никого. С други думи, Биткойн потребителите имат изключителен контрол върху своите средства и биткойните не могат да изчезнат, защото са виртуални.

Анонимен ли е Биткойн?

Биткойн е предназначен да позволи на потребителите да изпращат и получават плащания с приемливо равнище на неприкосновеността на личния живот, както е и при всяка друга парична форма. Въпреки това, Биткойн не е анонимна и не може да предлага същото ниво на поверителност, както е при парите в брой. Използването на Биткойн оставя обширни публични регистри. Съществуват различни механизми, с които да се защити неприкосновеността на личния живот на потребителите, а други са в процес на разработване. Въпреки това, все още има работа за вършене, преди тези функции да започнат да се използват правилно от повечето потребители на Биткойн.

Бяха изразени някои опасения, че тайните трансакции могат да бъдат използвани за незаконни цели посредством Биткойн. Все пак си струва да се отбележи, че Биткойн несъмнено ще бъде подложен на регулации, подобни на тези в съществуващите финансови системи. Биткойн не може да бъде по-анонимен от плащания в кеш и не е в състояние да предотврати извършване на наказателно разследване. Освен това, Биткойн е предназначен и да предотвратява голям набор от финансови престъпления.

Какво се случва, когато биткойни бъдат загубени?

Когато потребител изгуби своя портфейл, резултатът може да бъде сравнен с изваждане на пари от обращение. Изгубените биткойни продължават да съществуват в блок-веригата като всички останали такива, но те остават пасивни завинаги, защото няма начин частният ключ да бъде открит от някого. Според закона за търсенето и предлагането, когато по-малко биткойни са на пазара, търсенето за останалите ще се повиши и това ще доведе до увеличаване на тяхната стойност.

Има ли Биткойн потенциал да се превърне в голяма разплащателна мрежа?

Мрежата на Биткойн вече може да обработи много по-голям брой трансакции в секунда отколкото преди време, но все още не е напълно готова да покрие нивото на големите мрежи за кредитни карти. В момента се работи върху премахването на тези ограничения и бъдещите изисквания са ясни. От своето създаване всеки аспект на мрежата на Биткойн е в процес на непрекъсната оптимизация, специализация и развитие и се очаква това да продължи още няколко години, тъй като трафикът се увеличава и все повече потребители на Биткойн могат да използват олекотени клиенти. Пълните мрежови възли могат да се превърнат в по-специализирани услуги. За повече детайли вижте страницата – Възможностите за разрастване в Биткойн уикипедия.

Related posts

Биткойн регулация – кауза пердута?

hash.bg

Биткойн е интернет на парите

stamen

За фалита на крипто борсите

hash.bg
UA-137508696-1