Новини

Биткойн данъци в САЩ

Биткойн Данъци в САЩ

Дата на публикуване: 19.03.2014

Тази седмица агенцията по приходи в САЩ – IRS издаде регулаторните мерки, според които биткойните ще бъдат считани за имущество, а дължимите данъци за всеки участник в Биткойн еко-системата са ясно определени. Тук публикуваме анализа на Bitcoin Magazine, от който се вижда, че новите Биткойн данъци в САЩ могат да се превърнат в кошмар за биткойнерите, искащи да спазват закона.

Обзор на биткойн данъците

„Изкопаните“ биткойни ще се облагат с данък върху ценовата им равностойност към деня на добиване, а не върху цената, на която миньорите ги обръщат/търгуват в долари. Тези приходи ще трябва да бъдат обявени в отчета на физическите лица като приход и върху тях начислен съответният self-employment данък. Ако продадат изкопаните биткойни в рамките на една година след добиването им, „миньорите“ ще трябва да прибавят разликата между продажната цена и цената в деня на изкопаване към своите приходи. Ако ги продадат обаче след една година или повече, разликата се счита за капиталов приход и се облага с преференциалния данък от 15%.

При плащания чрез биткойни на възнаграждения и заплати на служители, работодателите ще са отговорни за изплащането на всички данъци, все едно плащат в долари. Социалните, здравните и другите осигуровки и такси трябва да бъдат надлежно описани и платени от работодателя.

Тази нова данъчна система има за цел да „закачи табелка с цена“ в долари на всеки биткойн и сатоши. Агенцията ще събира данък върху цената както на придобиване, така и върху цената на дигиталното имущество от продажбата с цел печалба. Това ще създаде нов поток от пари за държавната хазна, а пък миньорите, инвеститорите и потребителите ще трябва да си плащат данъка накрая на годината в долари, а не в биткойни.

В промените влиза и една доста противоречива възможност, а именно: биткойните не се считат за имущество за търговците на биткойни, а се определят като инвентар за търговия. Миньорите на биткойни от своя страна не могат да определят такъв статут на своето дигитално имущество и да го отчитат като инвентар. Този двоен стандарт съвсем не е нов, а прилича на вече познатите методи за облагане с данък на разплащания и търговия с активи в икономиката на САЩ, които не са валута, но имат стойност и са придобити от данъкоплатец. Нищо ново в това отношение в страната с 50 звездички, изобразени на националния й флаг, всяка от които представлява един от 50-те щати.

Тази новина предизвика смесени чувства измежду инвеститорите в Биткойн сферата през последната седмица. Определянето на биткойн като имущество ще осигури стабилизация, защото ще позволи да се правят инвестиции в дългосрочни активи, достъпни на различни нива, но от друга страна ще усложни широката му употреба и ще изиска допълнителни счетоводни и финансови усилия. Последиците от това ще се отразят предимно на гражданите, които използват дигиталните активи за всекидневни разплащания и микро транзакции, като по този начин се накърнява едно от най-атрактивните свойства на биткойните.

Удобството на биткойн се превръща в главоболие за данъкоплатеца

Проблемът за потребителите се поражда, защото те (по закон) вече трябва да следят всичко – да водят записи ежедневно за курса на биткойн, да отчитат на какъв курс купуват валутата и на какъв курся я харчат, за да сметнат данъците, които дължат. За всяко закупено кафе с биткойни ще трябва да се води отчет за цената, на която платените биткойни са били придобити и после похарчени. Това ще разруши привлекателността на микро-транзакциите и ще усложни живота на потребителите до такава степен, че те да предпочетат да си купуват кафе с долари.

Докато физическите лица едва ли ще обърнат внимание на тези изисквания (най-малкото, защото едва ли може да бъдат проследени за неспазването им), частните институции няма как да имат тази свобода. Третирането на биткойните като капиталов актив ще принуди брокерите и платформите за търговия на дигиталното имущество да следят и отчитат икономическите подробности, за да изпълнят данъчните си задължения на края на годината. Традиционната търговия на ценни книжа се основава на този принцип и това ще бъде поредната „лепенка“, с която ще бъде регулиран Биткойн като нещо вече познато във финансовия свят. Брокерите спазват тези данъчни нововъведния от 2013. Статистиката показва, че този начин за събиране на данъци е един от най-агресивните, които са прилагани в икономиката на САЩ. Американската агенция по приходи определя така правилата, все едно тя е продавач на стоки или услуги, приемащ плащания чрез битйкойн, само че вместо да превалутира в долари, тя директно си търси плащанията в долари – никакъв риск. За всяко физическо лице, фирма, брокер, борса или инвеститор тя ще си прибере съответния данък в долари пропорционално на ползите, от които се е облагодетелствал всеки един от гореспоменатите данъкоплатци.

Като обобщение може да кажем, че новите биткойн данъци в САЩ имат както положителни, така и отрицателни последици за биткойн – може би и заради това цената по борсите не реагира нито нагоре, нито надолу след излизането на новината.

Related posts

Import / Export функцията в Blockchain.info

hash.bg

LAUNCHub ще финансира биткойн проекти

stamen

Какво вещае Hewlett Packard за блокчейн технологията

stamen
UA-137508696-1