Новини

Биткойн данъци в САЩ

Биткойн Данъци в САЩ

Дата на публикуване: 19.03.2014

Тази седмица агенцията по приходи в САЩ – IRS издаде регулаторните мерки, според които биткойните ще бъдат считани за имущество, а дължимите данъци за всеки участник в Биткойн еко-системата са ясно определени. Тук публикуваме анализа на Bitcoin Magazine, от който се вижда, че новите Биткойн данъци в САЩ могат да се превърнат в кошмар за биткойнерите, искащи да спазват закона.

Обзор на биткойн данъците

„Изкопаните“ биткойни ще се облагат с данък върху ценовата им равностойност към деня на добиване, а не върху цената, на която миньорите ги обръщат/търгуват в долари. Тези приходи ще трябва да бъдат обявени в отчета на физическите лица като приход и върху тях начислен съответният self-employment данък. Ако продадат изкопаните биткойни в рамките на една година след добиването им, „миньорите“ ще трябва да прибавят разликата между продажната цена и цената в деня на изкопаване към своите приходи. Ако ги продадат обаче след една година или повече, разликата се счита за капиталов приход и се облага с преференциалния данък от 15%.

При плащания чрез биткойни на възнаграждения и заплати на служители, работодателите ще са отговорни за изплащането на всички данъци, все едно плащат в долари. Социалните, здравните и другите осигуровки и такси трябва да бъдат надлежно описани и платени от работодателя.

Тази нова данъчна система има за цел да „закачи табелка с цена“ в долари на всеки биткойн и сатоши. Агенцията ще събира данък върху цената както на придобиване, така и върху цената на дигиталното имущество от продажбата с цел печалба. Това ще създаде нов поток от пари за държавната хазна, а пък миньорите, инвеститорите и потребителите ще трябва да си плащат данъка накрая на годината в долари, а не в биткойни.

В промените влиза и една доста противоречива възможност, а именно: биткойните не се считат за имущество за търговците на биткойни, а се определят като инвентар за търговия. Миньорите на биткойни от своя страна не могат да определят такъв статут на своето дигитално имущество и да го отчитат като инвентар. Този двоен стандарт съвсем не е нов, а прилича на вече познатите методи за облагане с данък на разплащания и търговия с активи в икономиката на САЩ, които не са валута, но имат стойност и са придобити от данъкоплатец. Нищо ново в това отношение в страната с 50 звездички, изобразени на националния й флаг, всяка от които представлява един от 50-те щати.

Тази новина предизвика смесени чувства измежду инвеститорите в Биткойн сферата през последната седмица. Определянето на биткойн като имущество ще осигури стабилизация, защото ще позволи да се правят инвестиции в дългосрочни активи, достъпни на различни нива, но от друга страна ще усложни широката му употреба и ще изиска допълнителни счетоводни и финансови усилия. Последиците от това ще се отразят предимно на гражданите, които използват дигиталните активи за всекидневни разплащания и микро транзакции, като по този начин се накърнява едно от най-атрактивните свойства на биткойните.

Удобството на биткойн се превръща в главоболие за данъкоплатеца

Проблемът за потребителите се поражда, защото те (по закон) вече трябва да следят всичко – да водят записи ежедневно за курса на биткойн, да отчитат на какъв курс купуват валутата и на какъв курся я харчат, за да сметнат данъците, които дължат. За всяко закупено кафе с биткойни ще трябва да се води отчет за цената, на която платените биткойни са били придобити и после похарчени. Това ще разруши привлекателността на микро-транзакциите и ще усложни живота на потребителите до такава степен, че те да предпочетат да си купуват кафе с долари.

Докато физическите лица едва ли ще обърнат внимание на тези изисквания (най-малкото, защото едва ли може да бъдат проследени за неспазването им), частните институции няма как да имат тази свобода. Третирането на биткойните като капиталов актив ще принуди брокерите и платформите за търговия на дигиталното имущество да следят и отчитат икономическите подробности, за да изпълнят данъчните си задължения на края на годината. Традиционната търговия на ценни книжа се основава на този принцип и това ще бъде поредната „лепенка“, с която ще бъде регулиран Биткойн като нещо вече познато във финансовия свят. Брокерите спазват тези данъчни нововъведния от 2013. Статистиката показва, че този начин за събиране на данъци е един от най-агресивните, които са прилагани в икономиката на САЩ. Американската агенция по приходи определя така правилата, все едно тя е продавач на стоки или услуги, приемащ плащания чрез битйкойн, само че вместо да превалутира в долари, тя директно си търси плащанията в долари – никакъв риск. За всяко физическо лице, фирма, брокер, борса или инвеститор тя ще си прибере съответния данък в долари пропорционално на ползите, от които се е облагодетелствал всеки един от гореспоменатите данъкоплатци.

Като обобщение може да кажем, че новите биткойн данъци в САЩ имат както положителни, така и отрицателни последици за биткойн – може би и заради това цената по борсите не реагира нито нагоре, нито надолу след излизането на новината.

Related posts

Мобилното приложение на Coinbase

hash.bg

Bitcoin in Bulgaria

stamen

Милтън Фридман предрече Биткойн

hash.bg
UA-137508696-1